Yardım

Pasaport

Aşağıda belirtilen tüm veriler İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından derlenmiş ve siz sayın yolcularımızı bilgilendirmek için sunulmuştur. Kanun ve yönetmeliklerde zaman içinde değişiklikler olabileceğini göz önüne alarak işlemlere başlamadan önce ilgili yerden bilgileri güncellemenizde yarar vardır.

1. YEŞİL PASAPORT

Kadro derecesi 1,2 ve 3 olan devlet memurlarına veya bu derecelerde çalışırken emekli olan kişiler ile ailelerine verilen özel pasaporttur. Bazı ülkelere yeşil pasaportla vizesiz olarak gidilebilir. Bazı ülkeler ise yeşil pasaporta vize talep etmektedir. (ABD, Hindistan, Avustralya, İngiltere gibi) Eğer yeşil pasaportunuz varsa gideceğiniz ülkenin vize bilgilerinde bu hususu dikkatle inceleyiniz. Temini için ilgili kuruluşa müracaat edilmesi gerekir. 2 adet biometrik fotoğraf, 1, 2 veya 3. derece görevli veya emekli olduğunuzu belgeleyen belgeler gerekmektedir.

Yeşil pasaport hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

2. BORDO (ÇİPLİ-NORMAL) PASAPORT
Her T.C. vatandaşı ikamet ettiği yerin bağlı bulunduğu emniyet müdürlüğüne şahsen başvurarak pasaport sahibi olabilir. Pasaport, sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır. Vize alınabilmesi için pasaportun vize sayfalarının müsait olması gerekmektedir. Döviz, gümrük kayıtları ve açıklamalar yazan bölümlere vize uygulanamamaktadır. Bu sebeple vize sayfaları dolu olan pasaportların mutlaka yenilenmiş olması gerekmektedir. Yurtdışı gezileri için en az 6 aylık pasaport olması gerekir.

İlk defa pasaport alacak ya da var olan pasaportunu yenilemek ya da değiştirilmesi için gerekli belgeler.

a. Üzerinde T.C Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı
b. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve 50mm X 60mm boyutlarında 2 adet biometrik fotoğraf
c. Başvuracak kişinin istediği süreye göre maliye veznelerine veya bankalara yatıracağı defter ve harç bedellerini gösteren dekontun aslı (Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması - Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) - Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.)

3. 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
Reşit olmayan (18 yaşından küçük) vatandaşlar ve kendisini temsil etme yetisine sahip olmayan kısıtlıların pasaport alabilmeleri için başvuru sırasında bu kişilerin vasileri ya da ebeveynleri kelime anlamı izin verme, onaylama olan “muvafakatname” vermeleri gerekmektedir. Muvafakat verecek kişiler bu işlemi bir noter huzurunda yapabildikleri gibi müracat sırasında görevli olacak memurun huzurunda da bu işlemi gerçekleştirebilirler.

18 yaşından küçüklerin pasaport alabilmeleri için gerekli evraklar; • Üzerinde T.C Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı

• Son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve 50mm X 60mm boyutlarında 2 adet biometrik fotoğraf

• Başvuru yapan kanuni temsilci ya da ebeveylerin nüfus cüzdanının aslı

• Muvafakatnamenin aslı

• Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı

Pasaport alacak kişi 18 yaşından küçük ancak 7 yaşından büyük ise maliye veznelerine veya bankalara yatırılacak defter ve harç bedellerini gösteren dekontun aslı vasi ya da ebeveyn tarafından müracaat sırasında getirilmelidir. (Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması - Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) - Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.)

18 yaşından küçüklerin pasaport alım süreci için daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

4. PASAPORT ALMAK İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDİLİR?
İlçe Emniyet Müdürlükleri’nden alacakları formu doldurup yukarıda sayılan belgeler ile birlikte ikamet (ikametiniz il dışında olabilir, şu an İstanbul’da nerede oturuyor iseniz oranın pasaport büro amirliğine müracaat etmeniz gerekmektedir ) edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliğine, pasaport alacakların ve refakate kaydolacakların şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Ayrıca kişilerin özel durumlarına göre değişik belgeler (Ör: Ayrıntılı nüfus kayıt örneği) istenebilir. Bulgaristan göçmenlerinden ilk defa pasaport isteklerinde ayrıntılı nüfus kayıt örneği istendiği gibi.

Hazır olan pasaportun teslim alınması:
Teslim edilme aşamasına gelmiş pasaportları hak sahipleri kendileri veya noterden vekâlet verdikleri bir şahıs teslim alabilir. 18 yaşından küçük çocukların pasaportlarını anne - baba veya vasisi veya noterden vekalet verilen her hangi bir kişi alabilir. Vekâletle olsa bile kimse başkasının yerine umuma mahsus (bordo) pasaport müracaatı yapamaz.

Normal pasaportun kaybedilmesi, yıpranması ( pasaportun eskimiş olması, sayfalarının eksik olmamak kaydıyla kopması, sayfalarının dolması anlaşılmamalıdır, pasaport üzerinde tahrifat yapılması, bir şeylerin gizlenmeye çalışılmış olması, sayfalarının eksik olması gibi durumlar anlaşılmalıdır.), çaldırılması, halinde yeni pasaport almak için:

Dilekçe ile (Pasaport Şubede matbu olarak bulunmaktadır) Fatih ilçesi Vatan caddesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü' ne gelinmesi gerekmektedir.
İstenilen evraklar

• Yukarıda belirtilen genel evraklardır.

• Şahıslar pasaportlarındaki eşkâl değişimi (refakatteki çocuklar içinde geçerli), medeni hal değişimi, kimlik bilgilerinin değişmesi (nüfusa kayıtlı olduğu ilin değişmesi, yaş, ad, soyad tashihi yapılması vb.) vize veya giriş çıkış sayfalarının dolmasından dolayı pasaportlarını değiştirmek isteyen vatandaşlarımız; pasaportları istekleri üzerine İlçe Emniyet Müdürlükleri’nde değiştirilir.
Bu pasaportların 6 aydan az olmamak şartıyla sureleri var ise yeni pasaportlarına aktarılır. Daha önceki pasaportları iptal edilerek şahıslara teslim edilir.

• Türk vatandaşı olup da yurt dışı doğumlu olan ve şu an kendisine ait pasaportu olmayıp pasaport almak isteyen vatandaşlarımız; pasaport refakatte yurda dönmüş ve refakatte bulunduğu pasaport 1985 öncesi eski tip pasaport ise veya 1985 sonrası olup da bu pasaportu ibraz edemiyorlarsa, her hangi bir nüfus müdürlüğünden alacakları vukuatlı (açıklamalı) nüfus kayıt örneği ve 1. maddedeki istenilen evraklarla birlikte yine dilekçede yazarak (dilekçeler Pasaport Şube Müdürlüğü’nde matbu olarak bulunmaktadır) bizzat Pasaport Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

• Pasaport harçları; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir ve 2014 yılı için miktarlar aşağıya çıkartılmıştır. Maliye veznelerine yatırılmaktadır ve vezneler genelde saat 15.00’da kapanmaktadır. Birçok ilçede Vergi Daireleri veznesi İlçe Emniyet Müdürlüğü içinde veya çok yakınında bulunmaktadır.

5. PASAPORTU MUHAFAZAYA ALDIRMA
Pasaportlarında değişik ülkelerden vize alıp da bir başka ülkenin vizeyi kabul etmemesi durumunda: (İsrail vizesini; Arap ülkeleri kabul etmiyor) durumunda pasaport muhafaza edilip yeni pasaport verilir, dönüşünde eski pasaportu tekrar alıp kullanabilirler. İstenilen belgeler;

a. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve 50mm X 60mm boyutlarında 2 adet biometrik fotoğraf
b. Üzerinde T.C Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı
c. Muhafazaya bırakılacak pasaport ile Pasaport Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilmelidir.
d. Başvuracak kişinin istediği süreye göre maliye veznelerine veya bankalara yatıracağı defter ve harç bedellerini gösteren dekontun aslı (Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması - Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) - Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.)

6. EK BİLGİLER
Kıbrıs Vatandaşları, Kıbrıs Konsolosluğundan alacakları yazıyla, Yabancılar Şube Müdürlüğü idari Bürosundan havale alarak Pasaport Şube Müdürlüğü’ne geleceklerdir. İstenilen evraklar 1. maddedeki evraklardır.

Hususi Pasaportlar (Yeşil) (sure uzatımı ve yeni ilk defa alanlar) sadece İl Emniyet Müdürlüğü Hususi Pasaport bölümünden yapılır. İstenilen evrakları Hususi (yeşil) Pasaportlar kısmından öğrenebilirsiniz.

Sonradan T.C. vatandaşı olan şahısların her pasaport müracaatlarında Nüfus Müdürlükleri’nden alacakları açıklamalı nüfus kayıt örneği ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Pasaport müracaatları ile ilgili tahkikatlar bilgisayar ağı üzerinden yapılarak (1) gün sonra hazır hale getirilmesi gerektiğinden, online pasaport müracaatlarındaki aksaklıkların göz önünde bulundurulmayarak bizzat müracaat eden her vatandaşımız herhangi bir sakıncalı hali olmaması durumunda müracaat tarihinden itibaren (1) gün sonra pasaportlarını alabilirler.

Temditlerde (Süre uzatımı); 6 aydan fazla süreniz var ise yeni verilecek süreye 5 yılı geçmemek şartıyla eklenir.

7. ONLINE PASAPORT BAŞVURUSU
Normal Pasaportlar için yapılabilir. Normal pasaportta (Süre uzatımı ve yeni pasaport almak için) açılan form eksiksiz doldurulup ikamet edilen ilçe seçilerek gönderilir. İnternet üzerinden yapılan online pasaport müracaatları, tahkikatları tamamlandığına dair cevap beklemeden verilir. Online Müracaatta bulunanlar bir gün sonra istenilen belgelerle birlikte Umuma Mahsus pasaportlar için müracaatta bulundukları İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Büro Amirliğine başvurmaları halinde pasaport işlemleri tamamlanır. Online Müracaat edip 15 gün içinde ilgili birime gidip bizzat müracaat etmeyen şahısların müracaatları isleme alınmayarak iptal edilecektir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü online pasaport başvurusu >>

Bu pasaport İl Emniyet Müdürlüklerince ve dış temsilciliklerince verilmektedir. Bu türden pasaport almak veya temdit (suresini uzatmak) ettirmek için ikamet edilen bir İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliği’ne veya dış temsilciliklere (Elçilik veya Konsolosluk) başvurmak mümkündür. Nüfusa kayıtlı olunan il fark etmeksizin pasaport müracaatları bir (1) iş günü içerisinde neticelendirilmektedir. Bir (1) iş gününden kasıt bir sonraki gün aynı saatler demektir.

Online Pasaport Müracaatları; Umuma Mahsus Normal Pasaport (bordo) ve Hususi (yeşil) Pasaportlar için yapılabilmektedir. Normal pasaportta (sure uzatımı yani temdit ve yeni pasaport almak için ayni form kullanılmaktadır) açılan form eksiksiz doldurulup ikamet edilen ilce seçilerek gönderilir. Hususi (yeşil) pasaport için sadece Pasaport Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

Online müracaatlar daha önce on (10) güne kadar olan pasaport işlemleri sırasında vatandaşlarımızın pasaport tahkikatlarının kendileri gelmeden neticelendirilmesi adına ciddi yarar sağlamaktaydı. Günümüzde nüfusa kayıtlı olunan il fark etmeksizin pasaport işlemleri bir (1) iş gününde tamamlanmaktadır. Ancak internet müracaatı yapıldıktan 15 gün sonrasına kadar müracaat sahiplerinin bizzat ikamet ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliklerine gidererek şahsen müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Gitmedikleri takdirde internet müracaatları geçersiz sayılacaktır. Online yapılacak müracaatlarda bir iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. İnternet müracaatları yine değerlendirmeye alınacaktır. Pasaport şubenin e-mail adresine gelen maillerde İlçe Emniyet Müdürlüklerinde ikinci kez tekrar form neden doldurulduğu sorulmaktadır. İlçelerde bulunan formlar seri numaralı olup üzerinde yetkili kişilerin imza atacağı bölümlerin olduğu ve daha sonra bilgi almak ve yapılacak tahkikatlara esas olmak üzere arşivimizde saklayacağımız matbu bir evraktır. Bu nedenle İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport Büro Amirliklerinden alınacak orijinal formların tekrar doldurulup gerekli diğer evraklarla birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Online müracaat tahkikatları bir (1) is günü içerisinde neticelendirilmektedir. Müracaat sahiplerinin 1. maddede istenilen evraklarla beraber bizzat ikamet ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliklerine müracaat etmeleri istenecektir.
Ancak her hangi bir aksaklık olması ihtimaline karşı pasaport (Maliye veznelerinde olabilecek akşama, gerekli tahkikatın yapılması aşamasında yaşanacak bilgisayar ve sistem arızaları vb.) müracaatınıza üç(3) dört(4) gün öncesinden başlamanız tavsiye edilmektedir.

Pasaport müracaatları ile ilgili tahkikatlar bilgisayar ağı üzerinden yapılarak (1) gün sonra hazır hale getirilmesi gerektiğinden, online pasaport müracaatlarındaki aksaklıkların göz önünde bulundurulmayarak bizzat müracaat eden her vatandaşımız herhangi bir sakıncalı hali olmaması durumunda müracaat tarihinden itibaren (1) gün sonra pasaportlarını alabilirler.

Vize uygulamalarında gözlenen sürekli değişim nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin büyükelçiliği ya da konsolosluğunun belirttiği vize için gerekli evrakları tam olarak öğrenmenizde yarar vardır.

Cafébilet, Soo Travel Dmc Seyahat Acentası / Soo Travel Ltd Şti'nin tescilli markasıdır.

Copyright © 2005-2020 Cafébilet.com. Tüm Hakları Saklıdır.

Paris İstanbul
Paris İstanbul